nos mudamos

lunes, 20 de septiembre de 2010

Bioestimuladores ¿Que son?

Estamos a migrar este blogue a...

www.todosementes.blogspot.com. Siguenos dende alí.

Bioestimuladores ¿Que son?INTRODUCCIÓN
A sustentabilidade dos sistemas agrícolas a longo prazo debe fomentar o uso e manexo  efectivo dos recursos dos agro-ecosistemas.Neste sentido os bioestimuladores e os inoculantes microbianos son un compoñente vital dos sistemas sustentables, xa que constituen un medio económicamente atractivo e ecolóxicamente aceptable de reducir os insumos externos e de mellorar a cantidade e calidade dos recursos internos.

Dentro dos bioestimuladores compostos por inoculantes microbianos atopanse as bacterias do xénero Azotobacter, as cales están presentes no chan e o atoparse en elevadas poboacións nos agroecosistemas asocianse ó sistema radicular de algunhas especies vexetais e ocasionan unha aceleración do desenvolvemento e un incremento do rendemento nos cultivos, debido fundamentalmente a sua capacidade de sintetizar sustancias biolóxicamente activas como poden ser as auxinas, citoquininas, giberelinas, aminoácedos e vitaminas.SUSTANCIAS REGULADORAS DO CRECEMENTO

Existen moitas sustancias que regulan o crecemento das plantas, unas o activan, mentras que outras o inhiben, ou incluso desencadean procesos de senescencia.
As mais coñecidas son as hormonas:
-Auxinas
-Giberelinas (GA)
-Citoquininas (CQ)
-Etileno
-Acedo abcìsico (ABA)
Ademais das hormonas, existen outros moitos compostos naturais que influen sobre o crecemento das plantas a moi baixas concentracións.
Podense crear tres grupos diferentes:
I) producidos por plantas inferiores, onde regulan seu desenrrolo.
II) producidos por microorganismos, que estimulan o crecimiento das plantas superiores.
III) presentes en plantas superiores, pero que afectan a seu crecemento cuando aplicanse de xeito exòxeno.

Grupo I

Dentro de este grupo están os ácedos trispòricos e o ácedo lunulàrico, que é responsable da durmiciòn inducida polo fitocromo en días longos.

Grupo II

Os estimuladores de crecemento mais coñecidos, producidos por microorganismos, son os  seguintes:
-Helmintosporol, con acción parecida a das Giberelinas.
-Fucsicoccina, que produce marchitamiento.
-Malformina, que causa malformacions en pecíolos e talos de varias especies.

Grupo III

A este grupo pertencen as fitoalexinas, as vitaminas e as sustancias fenòlicas. As vitaminas son necesarias para o crecemetno e bon medrar dasplantas. A vitamina C é un antioxidante natural que protexe ás plantas dos procesos de envellecemento, retardandoos.Dentro dos compostos fenólicos, incluense os ácedos fenólicos, as cumarinas e os flavonoides.
Os ácedos fenòlicos mais coñecidos son: salicílico, para-cumárico, cafeico, clorogénico, gàlico, para-hidroxibenzoico, ferùlico e orto-cumàrico.
Antre os flavonoides mais estudados podese citar: quercetina, rutina, apigenina, naringenina, kempferol, genisteìna e as antocianinas: florentina, naringina y floridzina.
Dentro das cumarimas, coñecense as seguientes moléculas: chumarían, escopoletina e umbeliferona.

Auxinas

Entre as auxinas das plantas superiores, a mais coñecida é o ácedo3-indolacètico (AIA).
Tamén hay muchas referencias sobre el ácido fenilacetico.
As auxinas estimulan a sintese de proteinas e RNA (especialmente sua fracción ribosómica m-RNA) en tecidos en crecemento. Estimase que mais que iniciar novas vías de desenvolvemento, o que fan as auxinas é desbloquear algunhas vías preexistentes. O efecto mais importante na aplicación das auxinas é a elongación celular.
As auxinas participan de xeito moi directo no medre celular, chegando incluso a controlar a división celular en algúns tecidos. De feito, o desenvolvemento das técnicas de cultivos de tecidos, foi posible grazas á acción das auxinas sobre a división celular.
O proceso de rizoxénese está intimamente relacionado coa división celular, sendo práctica normal en horticultura, sobre todo en viveiros, aplicarlle auxinas os gallos para favorecer o enraizamento.
A aplicación de outras hormonas, como poden ser as giberelinas e as citoquininas, estimulan a sintese das auxinas, producindo un incremento na sua concentración.tración.

Giberelinas

Actualmente coñecense mais de cincuenta gibelerinas distintas. Todas elas son diterpenoides ácedos derivados do ent-kaureno. Distinguense dous grandes grupos: giberelinas con 20 y con 19 átomos de carbono.
Las giberelinas no se atopan solo libres, senon tamén formando glucósidos e derivados acetilados e propilados.
A aplicación de giberelinas, produce cambios no tamaño das células. Estas hormonas influen en moitos procesos das plantas, como a floración e o medre dos froitos.
En plantas de día longo, as giberelinas poden sustituir o efecto do fotoperiodo.

Citoquininas

As citoquininas regulan a división celular, aumentando a mitosis, mentras que tanto as auxinas, como las giberelinas, actúan sobre a elongación celular.
O igual que as outras hormonas, as citoquininas son capaces de estimular a sintese de RNA e de proteinas.
As citoquininas retardan a senescencia, o impedir a desaparición das giberelinas, manteñen en funcionamento a maquinaria sintetizadora de proteinas mediante a regulación da sintese do RNA.
Os froitos e as sementes inmaduras, son as mellores fontes de citoquininas.
A zeatina, que é a citoquinina mais coñecida, aillouse en sementes de millo.
Estas hormonas sintetizanse nas raices das plantas e inducen á formación de órganos, influindo sobre os procesos de diferenciación.Regulación hormonal da morfoxénexe.

A distribución e concentración de auxinas, giberelinas e citoquininas, son factores vitais na regulación da diferenciación e morfoxénese dos vexetais.
Os brotes novos, son sitios moi activos na sintese de auxinas. As giberelinas parecen sintetizarse en follas en crecemento, froitos, raices e sementes.
Existe unha correlación moi íntima entre as velociades de medre das diferentes zoas do tronco e os gradentes de concentración de auxinas e giberelinas.
As auxinas xogan un papel fundamental na formación do xilema. A demostración de que a auxina era a sustancia formadora de raices, conduciu ó uso de auxinas sintéticas para a inducción da formación de raices. Algunhas auxinas sintéticas, como o ácedo indolbutirico ou o ácedo naftalenacetico, son mais potentes que a auxina natural, debido a que son mais resistentes ó sistema enzimático AIA-oxidaxa.
As giberelinas e citoquininas, inhiben o desenrolo das raices. Este feito é sorprendente no caso das citoquininas, xa que son elas as promotoras da división celular.
En definitiva, tanto a diferenciación como o inicio de crecemento de órganos, son fenómenos controlados por reaccións entre sustancias hormonais.

Os bioactivadores hormonais obtidos de extractos de plantas, o seren aplicados incrementan a velocidade dos procesos fisiolóxicos da planta, aumentando as taxas de respiración e fotosintese.

Contido de hormonas no proceso dos froitos.

Os frotitos na etapa de premaduración, constituen a fonte mais rica de sustancias de medre nos vexetais. Tamén tense constatado unha boa correlación entre a intensidade do crecemento das sementes e a actividade giberelínica.

Fontes:
http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/ciencia/196.pdf

http://www.agrogt.com/Fichas_tecnicas/Greensoil/Ficha%20Tecnica/FITOACTIV.pdf

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ilustrados.com/publicaciones/multimedia/15048d3.gif&imgrefurl=http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkplFppkZlOkBaroDJ.php&usg=__5-5BtVRpEnrrm8zt4DyJ60OHYNk=&h=138&w=526&sz=5&hl=es&start=239&sig2=TYQZAwfxIf-BjtZlg5I4YA&zoom=1&tbnid=kt6PfzHy1dn4iM:&tbnh=57&tbnw=219&ei=U_eVTP-9IMOecY2u4aMF&prev=/images%3Fq%3Dauxinas,%2Bcitoquininas,%2Bgiberelinas,%2Bamino%25C3%25A1cidos%2By%2Bvitaminas%26hl%3Des%26client%3
Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D836%26bih%3D492%26tbs%3Disch:
10%2C13171&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=190&dur=7408&hovh=110&hovw=420&tx=194&ty=67&oei=zvWVTL
n7D4m4vgPavuCZDQ&esq=13&page=36&ndsp=6&ved=1t:429,r:1,s:239&biw=836&bih=492

http://www.agrares.com/

PD: Si facedes unha metabúsqueda do termo "Bioestimuladores" atoparedes unha chea de estudios que amparan todos eles que o uso das hormonas naturais favorecen e adiantan o crecemento e maduración.

Axuda a manter esta Páxina. Merca en TODOSEMENTES.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ShareThis

Adsense

Etiquetas

15M (1) abonos floración (1) acelga (1) Activismo (1) agoecologia (1) agricultura ecologica (1) alcohol (1) alcol (1) ansiedad (1) anti-diabético (1) anti-epileptico (1) anti-inflamatorio (1) anticancro (1) aperitivo (1) Argentina (1) artesanía (1) Asociarse (1) Avemaria Vigo (1) Bancos de Sementes (1) Bioestimuladores Marihuana (3) caleteles cannabicos (1) cancer (2) cancer de colon (1) cannabicultura (1) cannabidiol (1) cannabinoides (1) cannabis e cancro (1) cannabis terapéutico (1) carteles cannabicos (1) CBD (2) cefalea (1) ceguera (1) cerebro (1) ciclamen (1) ciruelos (1) cocaina (1) consumo responsable (1) control integrado (3) Conviccións (1) convulsiones musculares (1) corpos represivos (1) cosecha invierno (1) crianza do canabo (10) Cultivo do cánabo (3) cultivo ecolóxico (1) cultivo interior (2) cultivo terapeutico. (1) curado (1) delincuencia (1) distimia (1) distonía (1) dolor (2) dolor crónico (2) dolor menstrual (1) dolor muscular (1) dopamina (1) endocannabinoides (1) enfermedad bipolar (1) Enlaces (1) equinoccios (1) esclerosis multiple (1) espasmos (1) espasticidad (1) estimulanrte apetito (1) Facebook (1) Falperra (1) Fenotipos (30) Fenotipos extintos (2) fitocromos (1) fitosanitarios (1) floración (3) fosforo (1) fotoperiodo (1) Fotos (1) fsf (1) gaia (1) galucoma (1) glaucoma (3) glifosato (1) GMM 2012 (1) gnu (1) guisantes (1) Health economics. NORML (1) heroina (1) hibrido (1) hortícolas (1) IACM (10) indoor (1) insomnio (1) interior (1) Intro (1) ISP's (1) jardines (1) la disquinesia tardía (1) lechuga (1) LED (1) libertad (2) libertad para maria (1) Libros (6) limonero (1) Linux (1) lobbyes (1) marcha millon porros 2012 (1) Marcha Global Marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana. marcha millon de porros (1) marihuana (2) marihuana argentina (1) marihuana medicinal. (1) marihuana recreativa (1) massive bloom (1) Megaupload (1) narcotico (1) negrilla (1) nitratos (1) nitrogeno (1) North of Seeds (1) Noticias Legalización (2) Noticias Marihuana Medicinal (3) nova concencia (1) Opinión (1) P2P (1) pachamama (1) painkiller (1) particionar disco (1) patata (1) pirateria (1) potasio (1) presión ocular (1) Prevención de Riscos (2) primavera europea (1) privacidad (1) Productos (4) propaganda marihuana (1) propiedad intelectual (1) quimioterapia (2) radioterapia (2) receptores (1) redes sociais (1) reducir partición (1) remolacha de mesa (1) remolacha roja (1) reportajes. (1) resina (1) Romil (1) San canuto (1) secado (1) semilleros (1) sensi seeds (1) sensi star (1) sida (2) sinde (1) sindrome de tourette (1) sistema endocannabinoide (1) software libre. (1) solsticios (1) sopa (1) terapia. (1) Testadores (1) THC (1) THC y cancer. (1) tomate (1) trabeculectomía (1) trastornos del sueño (1) tumor (1) valor engadido (1) valor social. (1) Varios Marihuana (1) vegetativo (1) VIH (1) virus (1) VIS (1) Windows 7 (1)