nos mudamos

lunes, 27 de diciembre de 2010

Consellos legais para consumidor@s de cánabo.
Este texto é traducción ó galego do ubicado en http://www.nodo50.org/alabcn/articles.htm, encabezado pola Asociació lliure antiprohibicionista.

CONSELLOS LEGAIS PARA OS CONSUMIDORES DE CÁNABO

1.- Declaración ante a policía.

Cando a policía ( ou a garda civil, etc) detén a algéun, van a intentar que declare nesa mesma comisaría ou cuartel para, posteriormente poñelo a disposición xudicial. Si o detido ten moi claro que é o que ten que decir pode declarar sen maior problema. Si non o ten tan claro ( ou simplemente por prudencia, que é o recomendable, non desexa facelo ) pode optar por declarar solo ante a autoridade xudicial. A importancia de non declarar ante a policía radica en que tras esta declaración policial (que consistiría precisamente en non declarar) o detido ten dereito a entrevistarse reservadamente co seu avogado e, de este xeito, preparar sua declaración ante o xuiz.
Non é raro que as forzas policiais tenten convencer ó detido para que declare ante eles, incluso facendo ver que si non declara vai ter que pasar a noite en comisaría ou con outros argumentos polo estilo. Lembrade que é un dereito voso elexir onde declarades polo que, repetimos, se non se ten moi claro o que hay que decir, debe optarse por declarar ante o Xuiz para así poder entrevistarse co avogado.

2.- O cultivador de Marihuana é consumidor de cánnabis

Se unha persoa cultiva marihuan para o seu consumo está claro que ten que ser consumidor de derivados cannabicos. Por elo non solo manifestará dito extremo á hora de declarar senon que, ademais, pedirase ser recoñecido polo médico forense a fin de acreditar tal consumo. No suposto de que non se poidera facer dito recoñecemento, procederemos a achegarnos a un laboratorio privado a fin de que nos realicen unha analise que acredite noso consumo.

3.- A cantidade de marihuana

Ainda que parte do que vaise expoñer a continuaión é laboura prpopia do avogado, non está de mais que na declaración ante o xuiz (ou incluso si se declarase ante a policía) que se faga ver que non todo o que se incauta nun cultivo de marihuana é para consumir, senon que serán somentes as plantas femia, e de elas, somente as flores e tras do correspondente proceso de secado.
Isto é. hai que facer ver, dende o primeiro momento, que os maceteiros, a terra, os tallos e as follas non se consumen, senon somente as inflorescencias, e elo tras o correspondente proceso de secado, que deixará a cantidade de flores orixinais entre un dez e un 25% da mesma.

4.-  O consumo é anual.

Ademais, haberá que facer ver que a marihuana que íase conquerir era para o consumo anual do cultivador, toda vez que é unha planta que colleitase unha vez ó ano, e do resultado do cultivo depende que o cultivador poida aprovisionarse para este ano polo que en definitiva, a cantidade de marihuana que poiderase obter debe corresponderse coa que consume esa persoa.
Por exemplo: Si dicese que consumense dous gramos diarios ( uns 730 gramos anuais) e da plantación poderíanse sacar tres kg de marihuana, é evidente que habería un excedente, e o xuiz podería pensar que ese excedente iría destiñado a fins diferentes do propio consumo.

5.- A motivacion do cultivo: O autoconsumo.

Cultivo marihuana porque a consumo. É indiferente ó por qué do consumo, pode ser por razóns médicas, lúdicas, tec. En relación a isto, tampouco queda mal lembralle ó xuiz que prefirese cultivar antes que acudir ó mercado negro, onde o consumidor atoparíase con precios altos, adulteración do producto e entrada en circulos de marxinación e delincuencia.

6.- Pertenza a asociacións antiprohibicionistas.

Si o cultivador é membro dunha asociación antiprohibicionista compre comunicalo así para que o xuiz poida ver que non se trata de unha persoa que intenta esconderse, senon que pertence a unha organización que, publicamente, loita pola normalización da marihuana. O clásico traficante de drogas fuxe da publicidade e busca o anonimato. O cultivador de marihuana non necesita do anonimato porque non está realizando nada ilegal.

7.- A presenza de instrumentos equívocos.

Un elemento que tomará en consideración o xuiz para intentar vislumbrar se o cultivo de marihuana está destinado ó consumo de dito culivador ou o tráfego será a presencia de balanzas de precisión, cadernos de anotacións de vendas, cartos non xustificados, material para a posterior venda desa marihuana etc. Si teñense estes instrumentos o xuiz será mais proclive a pensar que o cultivo era para traficar que non para o propio consumo do cultivador.

8.- O estado das plantas

Se algunha delas estiveran plantadas e outras secandose, faremos ver como elo acredita que vaise dispoñendo das mesmas conforme vanse necesitando. Si todas foron xa colletiadas faremos ver que, chegada a hora da colleita, non se poden deixar mais tempo na terra, polo que compre recollelas todas, con independencia de que o consumo das mesmas realicese ó longo do ano.

9.- A ubicación das plantas.

Si as plantas están á vista sinalaremos isto como mostra de que non hai nada que esconder nin medo a que as miren. Si non estaban á vista diremos que era necesario para o seu desenvolvemento (P. ex. si están nun invernadoiro ou baixo uns plásticos) ou simplemente que queriase evitar que as miraran os nenos ou que algún veciño protestara.

10.- As manifestacións dos axentes.
Outro dos aspectos que o xuiz vai ter en conta é o que a policía diga sobre o cultivador, isto é, si é coñecido como traficante, si a intervención producese por casualidade ou por denuncias de alguén, si existe moito trasego de persoas pola sua casa.. etc. Como poderedes ver pouco podemos decir arredor disto (as valoracións xa as fará noso avogado) pero resulta convinte que sepase que este é outro dato que vaise ter en conta.

Conclusións:
Non hai fixado un ńúmero de plantas que permita calificar un cultivo de legal ou ilegal.
Van a ser un cúmulo de circuntancias (principalmente  a condición de consumidora da cultivadora e a cantidade de marihuana que poderíase obter) as que fagan que o xuiz poida considerar que o cultivo estaba adicado ó propio consumo ou ben, ainda que fora parcialmente, o tráfico.
En calqueira caso, que a ninguén se lle escape que cantas menos plantas teñanse (e polo tanto menos marihuana) mais doado resultaralle ó xuiz o pensar que son para o propio consumo e non para o tráfico.

Este texto é traducción ó galego do ubicado en http://www.nodo50.org/alabcn/articles.htm, encabezado pola Asociació lliure antiprohibicionista.

sábado, 25 de diciembre de 2010

Hermafroditismo

101225
Falamos de plantas hermafroditas ou dióicas aquelas nas que conviven ambos sexos sobre o mesmo exemplar.

O Cánnabis ten de por si unha tendencia a presentar flores masculinas e femeninas sobre o mesmo exemplar, en ocasións provocadas por estimulos externos (estres,  temperaturas extremas, trocos no fotoperiodo..) e en outras ocasións por sua propia natureza.
O maior problema das plantas hermafroditas é dificultade de facerlles perder dita condición, e a alta heredabilidade de esta carácterística.


Flores masculinas en pé dioico

Non é certo que as plantas dióicas non teñan utilidade terapéutica, ou proporcionen peores sabores que as plenamente femeninas, pero si é certo que traballando con hermafroditas sempre teremos sementes ( para ben e para mal), co que elo supón de perda nas características organolépticas debido ós sabores amargos e indesados producidos polo envoltorio dos cañamóns.
Macro Flor Masculina en planta hermafrodita

Traballar con liñas monóicas fará mais doado o traballo de selección e cruzamento das diversas liñaxes, e é traballo do criador desfacerse sen ningún tipo de escrúpulo de aquelas plantas que ben por natureza ou por cuestións ambentais tenden a amosar ambos sexos.

Boletín IACM do 23 de Decembro do 2010
1.

Cencia: Espectacular melloría nun caso clínico de neuromiotonía
(síndrome de Isaac) tratado con THC

Segundo un caso clínico publicado por un hospital de Nantes, Francia,
o THC oral (dronabinol) mellorou os síntomas a un paciente con síndrome
de Isaac que non respondía a outros tratamentos. O enfermo
era un home de 56 anos con episodios de sudoración profusa asociada
a contraccións musculares dun ano de evolución previo ao seu ingreso
hospitalario. Presentaba 2 ou 3 episodios de sudoración nocturna ao
día, de entre 20 minutos e 2 horas de duración, acompañados de intenso
prurito. O peso corporal reduciuse de 70 a 55 kg durante ese período.
Tiña mioquimias xeneralizadas prominentes, é dicir,
tremores involuntarios e espontáneos localizados nun paquete
muscular dentro dun músculo. Presentaba gran incremento dos
anticorpos contra as canles transmembrana específicos para o
potasio. Foi tratado con varios medicamentos, incluíndo
inmunoglobulinas intravenosas, pero todos resultaron ineficaces. Ao final administróuselle THC como monoterapia en dose crecente até
alcanzar o 20 mg/día ao mes.

O paciente empezou a mellorar tres meses despois do inicio do
tratamento. Despois dun ano as mioquimias desapareceron por completo,
xa non presentou ningún ataque de sudoración e o peso
aumentou até o 65 kg. Ademais os anticorpos ás canles de potasio
normalizáronse. Os autores afirman que "a espectacular
melloría prolongouse durante os últimos 2 anos e aínda está
en curso". A síndrome de Isaac, tamén chamado neuromiotomia muscular
ou actividade muscular continua, é un trastorno de hiperactividade dos
nervios periféricos motores. En xeral é considerada como
unha enfermidade autoinmune causada por anticorpos contra a placa
neuromuscular, o que dá lugar a un incremento da liberación de neurotransmisores.
Os autores pensan que "o mecanismo de acción
do dronabinol é moito máis inmunomodulador que sintomático".

(Fonte: Meyniel C, Ollivier E, Hamidou M, Péréon E, Derkinderen P.
Dramatic improvement of refractory Isaacs' syndrome after treatment
with dronabinol. Clin Neurol Neurosurg. 2010 Dec 6. [en imprenta])

2.

Noticias breves

***EE.UU.: Nova Jersey
O 13 de decembro o Senado estatal aprobou unha resolución para
esixir á administración do gobernador Chris Christie reelaborar
os seus proxectos de regulamentos para o uso médico do cannabis. Tanto
o Senado como a Asemblea votaron que as moi restritivas normas
propostas non cumpren coa intención da Lexislatura de crear un
sistema polo cal os pacientes con certas enfermidades poidan
ter acceso legal a un medicamento ilegal. Segundo a constitución
estatal, a administración ten agora 30 días para volver elaborar
os protocolos de cultivo e distribución de cannabis medicinal. Se se nega, os lexisladores poderían votar de novo para anular todo ou
parte dos proxectos propostos. (Fonte: Associated Press do 13
de decembro de 2010)

***Países Baixos: Coffee shops
Segundo o máximo tribunal europeo nun fallo do 16 de decembro unha
cidade holandesa tiña razón ao negarse a vender cannabis aos
estranxeiros, o que axudará aos plans do goberno nacional para
frear a venda de dicha planta aos turistas. O Tribunal Europeo
de Xustiza ditaminou que o alcalde de Maastricht - cidade do sur
preto das fronteiras alemás e belgas e non moi lonxe de Francia -
tiña dereito a pechar un Coffee Shop que vendera cannabis a non
residentes. "A prohibición de admitir ao non residentes aos
Coffe Shops ... constitúe unha medida capaz de limitar de forma
considerable o turismo da droga e, en consecuencia, de reducir
os problemas que causa", di na sentenza o tribunal con sede
en Luxemburgo. (Fonte: Reuters do 17 de decembro de 2010)

***EE.UU.: Iowa
Segundo unha nova enquisa a maioría dos residentes de Iowa están a favor
do uso médico do cannabis. Na devandita enquisa o 62 por cento
dos residentes de Iowa móstranse a favor da legalización do
cannabis medicinal, o que está en consonancia cos resultados doutros
estados. (Fonte: Daily Iowan do 8 de decembro de 2010)

***Ciencia: Disfunción do corazón
Segundo investigacións realizadas nos Institutos Nacionais de Saúde
de Bethesda, EE.UU., o cannabinoide natural CBD (cannabidiol)
atenúa a disfunción cardíaca, a tensión oxidativo, a fibrosis, a
inflamación e a morte celular en modelos animais de miocardiopatía
diabética. Os autores conclúen dicindo que "estes resultados,
xunto coa excelente seguridade e perfil de tolerabilidad do CDB nos
seres humanos, suxiren que pode ter un gran potencial
terapéutico no tratamento das complicacións diabéticas e
quizais noutros trastornos cardiovasculares". (Fonte: Rajesh M, et
ao. J Am Coll Cardiol 2010;56(25):2115-25.)

***Cencia: Tensións
Investigadoras da Universidade Complutense de Madrid, España, estudaron en ratos os efectos dun agonista sintético dos
receptores CB1 sobre os efectos causados pola tensión. A
exposición á tensión e a inflamación provoca danos nas células
nerviosas do cerebro, o que contribúe ao dano e morte celular nas
enfermidades neurológicas e neuropsiquiátricas relacionadas coa
tensión. Atoparon varios efectos neuroprotectores dos
cannabinoides que "suxiren que a activación dos CB1 podería ser
unha nova estratexia terapéutica contra as enfermidades
neurológicas/neuropsiquiátricas", que involucren certas rexións do
cerebro e que presenten un compoñente neuroinflamatorio no
seu etiología. (Fonte: Zoppy S,  et ao. Neuropsychopharmacology. 2010
Dec 8. [en imprenta])

***Cencia: Tensión postraumática
Segundo un estudo levado a cabo no Centro Nacional para o
trastorno de tensión postraumática en Boston, EE.UU., con 142 adultos
que sufrían tensión postraumática (EPT) "os consumidores de marihuana
con antecedentes de exposición a un trauma e que presentan maior
severidade de síntomas ETP poden consumila para facer fronte aos
estados de ánimo negativos, debido en parte polo menos a unha menor
percepción da capacidade para soportar a angustia emocional".
(Fonte: Potter CM, et ao. J Anxiety Disord. 2010 Nov 17. [en imprenta]).


***Cencia: Ansiedade
De acordo a estudos realizados na Universidade de Virginia de Commonwealth
en Richmond, EE.UU., a inhibición das encimas que
degradan a anandamida e a 2-AG (2-araquidonoilglicerol) reduce a
ansiedade en modelos de ansiedade en como o trastorno obsesivo-
compulsivo. Estes efectos foron causados nos animais tanto polo
incremento da anandamida como polos da 2-AG. Pola contra,
no estudo o THC non resultou moi eficaz. (Fonte:
Kinsey SG, et ao. Pharmacol Biochem Behav. 2010 Dec 7. [en imprenta])

Se desexa consultar números atrasados do Boletín da IACM
visite o noso arquivo en: www.cannabis-med.org

Asociación Internacional polos Medicamentos Cannabinoides (IACM)
Am Mildenweg 6
D-59602 Ruethen
Deutchland
Teléfono: +49 (0) 2952-9708571
Fax: +49 (0) 2952-902651
Correo electrónico: info@cannabis-med.org
http://www.cannabis-med.org

Para darse de baixa ou de alta á lista de correos do Boletín da
IACM, ou se cambia o seu enderezo de correo electrónico, por favor visite
www.cannabis-med.org/spanish/subscribe.htm. Pode elixir entre os
distintos
idiomas (inglés, alemán, francés, holandés, italiano e español).

Os artigos extraídos do Boletín da IACM poden ser impresos,
traducidos e distribuído gratuitamente para calquera fin non comerciais,
a condición de que a obra orixinal sexa debidamente citados. A fonte do Boletín da
IACM é "IACM, www.cannabis-med.org".


---------------------------------------------------------------------
Para dar de baixa a subscrición, mande unha mensaxe a:

es-unsubscribe@cannabis-med.org

Para obter o resto de direccións-comando, mande unha mensaxe a:

   es-help@cannabis-med.org

Traducción ó Galego: A.V.E. María

lunes, 20 de diciembre de 2010

Blue North Special

20101220


 

Variedade creada a partires dunha planta con xenética Blue* La Bestia. A temperaturas baixas, as follas e as flores, poden adoptar tonos violetas. 
Florece entre 50 e 60 días a 12 horas de luz. Ten un efecto forte, aroma a froitos do bosque e sabor doce, duradeiro no paladar. É moi resistente ó barolo, tanto no interior como no exterior.


DÍAS DE FLORACIÓN EN INTERIOR: 50 - 60
THC: 14% - 18%
COLLEITA NO EXTERIOR: Ata o 15 outubro
CBD: Medio
PRODUCCIÓN EN INTERIOR: De 400 a 550 g/m2
COMPOSICIÓN: Índica – Sativa
PRODUCCIÓN EN EXTERIOR: De 400 a 600 g/planta

Datos provintes da páxina Web de North of Seeds Blue North Special

sábado, 18 de diciembre de 2010

Boletín IACM de 7 de Decembro 2010
1.-
Cencia: O THC resulta eficaz ne tratamento da esquizofrenia según catro casos cĺinicos.

Nunha carta ó director da revista Journal Of CLINICAL; Médicos do Centro Psiquiatrico Rockland de Orangeburg, New York, USA, notifican de catro novos pacentes con esquizofrenia refractaria a tratamento, melloraron considerablemente cunha terapia de THC. Os facultativos xa tiveran publicado unha experiencia similar con outros doentes no 2009. De esta vez probaron con dronabinol (THC) en 8 doentes mais en dito hospital. Todos eles sufrían sicose seveira refractaria á medicación standard, e dixernon que tiverna unha experiencia positiva anteriormente có cánabo. Catro respoderon con melloría ó THC e os outros catro non responderon.


Un dos casos foi o de un home de 54 anos con trastrono esquizoafectivo, agresividade, intrusividade e desorganización durante anos a pesares dos múltiples medicamentos testados. Antes de probaren co THC, tomou diariamente clozapaina, risperidona, carbonato de litio e clonazapam durante meses sin beneficio sugnificativo. Logo de engadirlle ó tratamento 5 mg de THC duas veces ó día calmouse e amosouse cooperativo e lóxico, cunha manifesta melloría, igual que os outros tres doentes que si responderon. NInǵun dos catro respondedores presentou empeoramento na sicose ou outro efecto secundario. Os autores afirman que "simolemente non cambiaron ó engadir o dronabinos". E enganden: " Temos a sospeita de que unha pequena subpoboación de estes pacentes (psicóticos), a etioloxía da sicose é unha baixa función endóxena dos endocannabinoides do cerebro, de xeito que a estimulación cannabinoide podería mellorar o seu comportamento."

(Fonte: Schwarcz G, Karajgi B. Improvement in refractory psychosis with dronabinol: four case reports. J Clin Psychiatry 2010;71(11):1552-3.)

2.- Cencia: Nun estudo observacional a nabilona foi tan eficaz como a gabapentina no tratamento da neuropatía periférica.

Nun estudo convencional e non aleatorio realizado na universidade de Cálgary, Canadá,tratouse ós doentes diagnosticados con neuropatía periférica con monoterapiade nabilona ou gabapentina, ou agregouselles un destes dous medicamentos ós tratamentos que xa viñan realizando. ós 3 meses, e  posteriormente cada 6 meses reevaluouse e modificouse a dose.Ós 6 meses valoraronse mediante cuestionarios os efectos adversos e a eficacia do medicamento.
101 doentes iniciaron monoterapia, 49 con nabilona e 52 con gabapentina. 112 utilizaron un dos dous medicamentos ademais do seu tratamento habitual, dos cales 55 consumiron nabilona e 32 gabapentina como monoterapia, e 38 doentes nabilona e 46 gabapentina como coadxuvante. As puntuacións de ansiedade e depresión melloraron significativamente en todos os grupos de tratamento. Os autores concluen decindo que "os beneficios da monoterapia e da terapia coadxuvante con nabilona parece comparable á gabapentina para o tratamento da neuropatía".

(Fonte: Bestard JA, Toth CC. An Open-Label Comparison of Nabilone and Gabapentin as Adjuvant Therapy or Monotherapy in the Management of Neuropathic Pain in Patients with Peripheral Neuropathy. Pain Pract. 2010 Nov 18. [en imprenta])


3.-

Noticias breves

***Canadá: Enquisa sobre legalización
Seǵun unha enquisa realizada por Angus Reid o 29 de Novembro, o 50% d@s canadian@s apoian a legalización do cánabo, mentras que o 44% oponse e o 6% amosase indeciso. Do 23 ó 24 de Novembro de 2010 Angus Reid Public Opinion levou a cabo a enquisa en liña entre 1000 adultos seleccionados ó azar no Canadá.
(Fonte: Enquisa de Angus Reid do 29 de Novembro de 2010)

***Cencia: Ictus
De acordo coas investigacións realizadas con animais na Universidade Complutense de Madrid, Estado Español, a activación do sistema endocannabinoide por un cannabinoide sintético ( o WIN55,212-22)induce a recuperación da materia branca e gris do cerebro logo de isquenia (reducción do aporte sanguineo) en ratas recén nacidas.
(Fonte: Fernández-López D, et al. Stroke 2010;41(12):2956-64.)

***Cencia: Enfermedade por estrés postraumático
Según investigacións levadas a cabo en Australia con 80 usuarios de un programa de mantenemento con metadona, dos cales o 52,7% sufría de enfermedade por estrés postraumático (coñecido polas suas siglas en inglés PTSD), o cánabo "pode ser utilizado como auto-tratamento de certos síntomas do PTSD, apoiando a hipotese da automedicación"

(Fonte: Villagonzalo KA, et al. Compr Psychiatry. 2010 Nov 24. [en imprenta])

***Ciencia: Esclerose múltiple
De acordo con estudos reealizados na universidade de Bolonia, Italia, os ratos con encefalomielitis autoinmune experimental
crónica recidivante reduciron significativamente os deficits neurolóxicos o administrarlles un extracto de cánabo con THC e CBD (cannabidiol). encefalomielitis autoinmune experimental
crónica recidivante é un modelo animal de esclerose múltiple.
(Fonte:Buccellato E, et al. J Ethnopharmacol. 2010 Nov 19. [en imprenta])


***Cencia: Cáncer oral
Centíficos da universidade de California en San Francisco, EE.UU.A, investigaron os efectos dos cannabinoides na dor porvocado polo cancro oral e o medre tumoral nun modelo de cancro de rato. Un cannabinoide selectivo sobre os receptores CB1 (ACEA) e un non selectivo (WIN55,212-2) reduciron a proliferación das células cancerosas de xeito independente da dose nos cultivos celulares. Todos reduciron a dor do cancro (alodinia mecánica). En ratos o medre tumoral reduciuse cos cannabinoides selectivos sobre os receptores CB2.

(Fonte: Saghafi N, et al. Neurosci Lett. 2010 Nov 18. [en imprenta]).

Si desexa consultar números atrasados do Boletíb da IACM visite noso arquivo en : www.cannabis-med.org

Asociación Internacional polos Medicamentos Cannabinoides (IACM)
Am Mildenweg 6
D-59602 Ruethen
Deuchland
Teléfone: +49 (0) 2952-9708571
Fax: +49 (0) 2952-902651
Correo electrónico: info@cannabis-med.org
http://www.cannabis-med.org

Para darse de baixa ou de alta na lista de correos do Boletín da IACM, ou si troca o seu enderezo electrónico, por favor, visite
www.cannabis-med.org/spanish/subscribe.htm.
Pode elexir antre as distintas lingoas:(inglés, alemán, francés, holandés, italiano y español).

Os artigos extraidos do Boletín da IACM poden ser impresos, traducidos e distribuidos gratuitamente para calqueira fin non comercial.empre qe cando a obra orixinal sexa debidamente citada.
A fonte do Boletín da IACM é "IACM, www.cannabis-med.org".

Taducción Manolo Freiría. (Manolofreiriaarrobagmail.com)

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Sensi Star, de Paradise Seeds

Sensi Star é unha das indica máis fortes que nunca vai atopar. É unha gran planta, producindo botóns poderosos e moi compactos, con cantidades altas de resina. Aínda que a maioría indica, ela mantén unha alta complexidade que deforma o corpo e a alma. 

Introducido en 1995, a estabilidade desta variedade foi mellorada en 1997 para ofrecer unha planta forte con follas gran fan e agradable cogollos espesos.

Sensi Star funciona ben en un "mar de verde"  con 20 plantas por metro cadrado . É mellor deixalos medrar durante case dúas semanas antes de entrar no ciclo de luz 12/12. Se se permite unha forte ramificación cando se pon a florar, precisa un pouco de espazo extra. Hidroponia e chan son métodos igualmente eficaces. Perspectivas para este xardinería ao aire libre de plantas son boas en zonas temperadas, onde se pode acadar preto de 2 metros e producir unha media de 400 gramos nunha tempada de éxito.

Esto Índica obstinada produce colas duras como pedras que ten un cheiro a limón e gusto de metal. Esta forte aroma característico fala por si.

Algúns fumadores din atopar coma un  zumbido ou sentir o corpo coma unha pedra , mentres que outros relatan unha subida  máis enérxica, con  propiedades cerebrais, así como unha sensación de corpo.  
Os niveis de THC foron relativos o 20 por cento para esa variedade

. Ela é un dos mundos mellores liñaxes de Cannabis.


* Gañador do primeiro premio Highlife Cannabis Cup 1999 (categoría Bio)

* Gañador do primeiro premio High Times Cannabis Cup 1999 (categoría Indica)

* Premio 2 º premio High Times Cannabis Cup 2000 (categoría Indica* Planta do Ano de 2003, revista High Times

* Gañador do primeiro premio Highlife Cannnabis Cup 2004 (categoría Bio)
* Premio 2 º premio Highlife Feira de Barcelona 2004* Gañador 3 Cannagraphics premio Internacional 2005
* Premio 3 º premio Copa La Bella Flor España 2005* Premio 3 º premio High Times Cannabis Cup 2005
* Gañador de 2 º premio Champions Cup España 2005gañador 
* 3 cunca premio Highlife 2009 (hidro)
* Planta do Ano 2009 / 2010 España (Soft Secrets)* Gañador do primeiro premio Highlife Cannnabis Cup 2010 (categoría Hydro)

Características
Tipo: Indica Principalmente cunha pitada de sativaPeríodo de floración: 56-63 días interior. Outdoors inicio de outubro (n.L.)Rendemento: 350-450 g por m2 utdoor 400-500 gramos por plantaambientes adecuados: Interior. Ao aire libre entre 50 º n.L. e 50 º S.L.Buzz / Efecto: corpo forte alta posible efecto cerebral Olfacto, padal / Picante:THC: 15-18%
Sensi Star es uno de los parentales elegidos por Dr. Underground para criar a Painkiller


Estamos hablando de un híbrido creado exclusivamente para uso médico, a pesar de las sativas efectos buscan activo de esta planta hemos creado lo contrario.

Diseñado a partir de las demandas de los diversos productores de medicamentos, esuna de las primeras plantas conocidas probados con diferentes enfermedades como el cáncer, el glaucoma y dolor muscular crónico. Los resultados fueron muy alentadores, ya que no sólo produce una reducción significativa de los efectos adversos dela radioterapia y quimioterapia. 

Painkiller, la quitapenas o matadolores,Te
Comprar PainKiller
proporciona un incremento sustancial en el apetito, la reducción de las náuseas y malestar general, y un sueño para proporcionar limpio, claro y fresco. 
 Al día siguiente se despierta con la cabeza en perfecto estado. De nuevo, es una planta de fuerte efecto sedante y tranquilizante.También es muy recomendable para los dolores musculares y obtener un descanso. Tenga cuidado con algunos fenotipos de los altos niveles de CBD, lo que puede dar un medicamento también.

Para crear esta medicina natural, se utilizó una  Sensi Star (Paradise Seeds) en determinados años atrás por sus grandes cualidades para los dolores menstruales. Y que se hibrida con una productiva White Russian (Serious Seeds) de efecto extra grande y devastadora, que inducen a un estado de hambre y el sueño, cuyo resultado es sublime.

Painkiller es una planta de tamaño mediano, de hojas anchas yoscuras en su herencia indica estructura columnar con una producción excepcional. Haga la prueba

Su aroma está creciendo en una mezcla de levadura suelo, cal y  cerveza. Los brotes son matices secos y terrosos más afghano, conservando su sabor intacto. 
Una delicia para el paladar. 

Tiempo de floración en: 7 - 8 semanas
Timp florezca: Final de septiembre
La producción en: 450 gr - 600 gr
A cabo la producción: 600 a 800 g por planta (madre tierra)
Recomendaciones:uso medicinal /Cultivo SOG/Hydro y Aero (un rendimiento excepcional)

Visitar la tienda on line
Te ha gustado este artículo? 
                
                                                                                    Recomiendalo a tus amigos!!!

Se el primero en publicar una foto de Painkiller en nuestro muro. Danos tú opinión acerca de Painkiller.


jueves, 2 de diciembre de 2010

Boletín IACM 24_11_10

Boletín da IACM do 24 de novembro 2010
----------------------------------------------------------------------

CANNABINOIDS, a revista online da IACM, publicou o 21 de Novembro de 2010 un novo artigo titulado "Uso do dronabinol (delta-9-THC) no autismo: estudo prospectivo dun caso de autismo infantil precoz" asinado por René Kurz e Kurt Blaas de Viena
(Austria).
http://wwwcannabis-med.org
= > Español = > Revista = > CANNABINOIDS

* EUA: Arizona, décimo quinto estado que legaliza o usoterapéutico do cannabis
* Suecia: Primeiro paciente autorizado a consumir THC (dronabinol)
* Ciencia: A farmacocinética do dronabinol oral illado (Marinol)
é similar ao dronabinol sublingual do extracto de cannabis (Sativex)
* Europa: A alemá ACM busca socios noutros países europeos para realizar unha Iniciativa Europea Cidadá para o uso terapéutico do cannabis

1.

EUA: Arizona, décimo quinto estado que legaliza o uso terapéutico do cannabis


O 2 de novembro os votantes de Arizona aprobaron por un estreito  marxe o cannabis medicinal para persoas con enfermidades crónicas
ou debilitantes. A decisión converte o estado de Arizona no 15º
que sanciona unha lei sobre cannabis terapéutico. California foi o primeiro en 1996, ao que seguiron outros 13 (Alasca, Colorado,Hawai, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nova Jersey, Novo México,Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington) e o Distrito de Columbia. O proxecto de lei gañou por só catro mil trescentas corenta e un votos dun total de máis de 1.670.000 votos escrutados,
segundo recontos finais publicados o 13 de novembro. Os votantes de Arizona aprobaron por abafadora maioría leis sobre cannabis medicinal en 1996 e 1998, pero nunca entraron en vigor debido a problemas coa súa redacción.

A medida de Arizona permitirá os pacientes con enfermidades como cancro, SIDA, hepatite C ou calquera outra enfermidade "crónica ou debilitante" a cultivar ou comprar ata dúas onzas e media (uns 70 gramos) de marihuana cada dous semanas. Os enfermos deben obter a prescrición do seu médico e rexistrarse no Departamento de Servizos de Saúde. A lei non admite máis de 124 dispensarios de cannabis en todo o estado. A partir do 29 de novembro o estado
ten 120 días antes de que a lei entre en vigor.

Máis información en:
-
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_ARIZONA_MEDICAL_MARIJUANA?SI
TE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm
-
http://www.nytimes.com/2010/11/15/us/politics/15arizona.html?_r=1&scp=
1&sq=Carolyn%20Short,%20chairwoman%20of%20Keep%20AZ%20Drug%20Free,%20t
he%20group%20that%20organized%20opposition%20&st=cse

(Fontes: New York Times do 15 de novembro de 2010, Associated
Press do 14 de novembro de 2010)


2.

Suecia: Primeiro paciente autorizado a consumir THC (dronabinol)


Joakim Hedstrom é o primeiro sueco con autorización para consumir THC
(dronabinol) medicinal receitado por un médico alemán e importado por el a Suecia. Na súa páxina web afirma que "durante os últimos 5 anos estiven a analizar as experiencias positivas que adquirín con o cannabis medicinal para combater os síntomas do meu TDAH [trastorno por déficit de atención e hiperactividade]. Falei con médicos, políticos e científicos aos cales expliquei o meu caso; e como me axuda onde os outros vinte medicamentos con receita que levo intentado non".

En xuño foise a Alemaña a visitar un médico que lle receitou dronabinol. Ao volver a Suecia e declaralo como medicina foi interrogado pola alfándega sueca e despois pola policía sueca. Sen embargo, os cargos contra el por importar droga ilegal foron arquivados en novembro. O fiscal dixo que "á luz das probas
presentadas non vexo ningunha razón obxectiva para presentar cargos ou
esperar unha condena". Dous días despois o Sr. Hedstrom recibiu un
paquete da policía co seu dronabinol.

Máis información en:
http://kol14.com/slaggtippen/legally-imported-cannabis-medicine/

(Fonte: Comunicado persoal de Joakim Hedstrom do 16 de novembro
de 2010)


3.

Ciencia: A farmacocinética do dronabinol oral illado (Marinol) é
similar ao dronabinol sublingual do extracto de cannabis (Sativex)


Científicos do Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de
Baltimore, EUA, investigaron a farmacocinética do dronabinol
oral sintético (Marinol) en comparación co dronabinol do
Sativex, extracto de cannabis que se administra como aerosol na
boca. Fumadores de cannabis foron incluídos nun estudo
aleatorizado, controlado e dobre cego. Os participantes recibiron
5 e 15 mg de THC sintético oral, Sativex a dose baixa (5'4 mg de THC
e 5'0 mg de CBD) e a dose alta (16'2 mg de THC e 15'0 mg de CBD), e
placebo durante 5 sesións. Foron medidos en sangue o CDB, o THC e
os metabolitos do THC.

Nove dos fumadores de cannabis completaron todas as doses de 5
sesións. Non houbo diferenzas estatísticas significativas nas
concentracións máximas de dronabinol no plasma, no tempo
máximo de concentración ou na biodisponibilidad entre dose
similares de THC oral e de Sativex. Os autores conclúen afirmando
tamén que "estes datos suxiren que a modulación dos efectos
do THC polo CDB non se debe a unha interacción farmacocinética con
estas doses terapéuticas. "

(Fonte: Karschner O, Darwin WD, Goodwin RS, Wright S, Huestis MARTES
Plasma Cannabinoid Pharmacokinetics following Controlled Oral
{Delta}9-Tetrahydrocannabinol and Oromucosal Cannabis Extract
Administration. Clin Chem. 2010 Novembro 15. [en imprenta])


4.

Europa: A alemá ACM busca socios noutros países europeos para
realizar unha Iniciativa Europea Cidadá para o uso terapéutico do
cannabis


A Iniciativa Cidadá Europea é unha das principais
innovacións do Tratado de Lisboa que ten como obxectivo aumentar
a participación democrática na Unión Europea (UE). Permite que un
millón de cidadáns da UE sexan convocados directamente á
Comisión Europea para que presenten unha iniciativa de interese para
eles nunha área de competencia da UE. As modalidades prácticas
das condicións e o procedemento da iniciativa cidadá
serán determinados nun novo regulamento comunitario. A Comisión
Europea adoptou en marzo de 2010 unha proposta de regulamento sobre
iniciativa cidadá, que agora negocia co Consello e o
Parlamento Europeo ata finais de 2010. A votación final será en
o Pleno o 13 de decembro.

Actualmente non está claro se o regulamento será ou non aceptado polos
cidadáns. A Asociación Alemá polo Cannabis como Medicamento
está a buscar socios europeos para realizar unha Iniciativa Europea
Cidadá polo uso terapéutico do cannabis unha vez que o
regulamento fose adoptado para levar a cuestión a nivel
europeo. O proxecto actualmente di que para que teña éxito teñen
que apoiar a iniciativa certo número de cidadáns (quorum) en,
polo menos, nove países da Unión Europea.

Os interesados poden poñerse en contacto coa ACM en:
info@cannabis-med.org

Máis información en:
(En Inglés):http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_ en.htm
(En alemán):
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_ de.htm 

(En español):
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_es.htm
(En francés):
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fr.htm
(En holandés):
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_nl.htm
(En italiano):
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_it.htm

(Fonte: www.citizens-initiative.eu/)

5.
Noticias breves

***Países Baixos: Restrición á venda de cannabis 

O 17 de novembro o goberno holandés dixo que quería prohibir a
os turistas a comprar cannabis nos "coffee shops" onde se vende legalmente. O Países Baixos ten unha das políticas de drogas brandas máis liberais de Europa e os seus cafés son unha popular atracción turística, especialmente en Amsterdam e cidades fronteirizas con Bélxica e Alemaña. O goberno, que asumiu o cargo o mes pasado, comprometeuse a limitar a venda de cannabis aos residentes holandeses. (Fonte: Reuters do 17 de novembro de 2010)

***Reino Unido: Rexistro de cannabis terapéutico

Fundouse no Reino Unido o Rexistro Británico de Cannabis Medicinal co obxectivo de crear unha base de datos que detalle a  forma en  que moita xente está a utilizar o cannabis como medicame to, para que enfermidades e mediante que métodos. O seu obxectivo é poñer a disposición de médicos, científicos, investigadores e demais interesados información estatística obtida da devandita base de datos. Máis información en: www.bmcr.org.uk (Fonte:British Medical Cannabis Register)

***Ciencia: Inflamación do intestino
Científicos do Instituto Snyder sobre Infección, Inmunidade e Inflamación de Alberta, Canadá, investigaron os efectos do cannabinoide atípico O-1602 na colite experimental en ratos. Se
cre que o O-1602 se une ao receptor cannabinoide putativo GPR55. Demostraron que o O-1602 protexe contra a colite experimental inducida e inhibe o recrutamento de neutrófilos de forma
independente dos receptores CB1, CB2 e GPR55". (Fonte: Schicho R, et al. Inflamm Bowel Dis. 2010 Novembro 15. [en imprenta])


 

***Ciencia: Dor neurolóxica
No tratamento da dor neurolóxica utilízanse os inhibidores da cicloosixenase 2, como o parecoxib e o valecoxib. Científicos da Universidade de Magdeburgo, Alemaña, demostraron que os efectos analxésicos destas dúas substancias e os seus metabolitos nas  ratas "poden acontecer, polo menos en parte, por unha interacción directa cos receptores CB1. " (Fonte:. Schröder H, et al. Neurochem Int.
2010 Novembro 9. [en imprenta])

***Ciencia: Menopausa
Investigadores da Universidade de Urmia, Irán, estudaron o
efecto de alimentos de cánabo (1, 2 ou 10 por cento do total do
alimento) en ratas femias ás que se lles extirparon os ovarios
para provocalos menopausa. Todos os grupos tratados con cánabo se
mostraron menos ansiosos. Nun modelo de depresión (a proba da
natación forzada) as ratas sen ovarios que recibiron cánabo ao 10
por cento mostráronse mellor que as non tratadas. Os investigadores
conclúen afirmando que "o cánabo pode mellorar as complicacións
post-ovariectomía nas ratas. " (Fonte: Saberivand A, et al.
Methods Find Exp Clin Pharmacol 2010;32(7):467-73.)***Ciencia: Endometriosis
A endometriosis profunda infiltrante caracterízase por dor
crónico, hiperproliferación das células do endometrio e fibrose.
A endometriosis é unha enfermidade da muller na que células
similares ás do endometrio aparecen en zonas fóra da cavidade
uterina. Investigadores de diferentes institucións de París,
Francia, demostraron que os cannabinoides reducen o crecemento
de tecido endometrial humano implantado en ratos. Chegan á
conclusión de que "os agonistas cannabinoides teñen efectos
antiproliferativo das células do estroma do endometrio. "
(Fonte: Leconte M, et al. Am J Pathol. 2010 Novembro 5. [en imprenta])

***EE.UU.: Récord de cannabis
Segundo un comunicado de prensa de Patients Out of Time, agora fai 28
anos que o seu socio Irvin Rosenfeld recibiu os seus primeiros cigarros de cannabis
do goberno federal. Os cigarros, elaborado polo Goberno na
Universidade de Mississippi, son subministrados ao Sr. Rosenfeld nunha dose de
sete onzas (200 gramos) cada 25 días para o tratamento dunha enfermidade
crónica que padece. O 20 de novembro 2010 Irvin fumaba o seu cigarro número
120.000 de cannabis terapéutico. Máis información en: www.medicalcannabis.com
(Fonte: Comunicado de prensa de Patients Out of Time do 20 de novembro de
2010)

ShareThis

Adsense

Etiquetas

15M (1) abonos floración (1) acelga (1) Activismo (1) agoecologia (1) agricultura ecologica (1) alcohol (1) alcol (1) ansiedad (1) anti-diabético (1) anti-epileptico (1) anti-inflamatorio (1) anticancro (1) aperitivo (1) Argentina (1) artesanía (1) Asociarse (1) Avemaria Vigo (1) Bancos de Sementes (1) Bioestimuladores Marihuana (3) caleteles cannabicos (1) cancer (2) cancer de colon (1) cannabicultura (1) cannabidiol (1) cannabinoides (1) cannabis e cancro (1) cannabis terapéutico (1) carteles cannabicos (1) CBD (2) cefalea (1) ceguera (1) cerebro (1) ciclamen (1) ciruelos (1) cocaina (1) consumo responsable (1) control integrado (3) Conviccións (1) convulsiones musculares (1) corpos represivos (1) cosecha invierno (1) crianza do canabo (10) Cultivo do cánabo (3) cultivo ecolóxico (1) cultivo interior (2) cultivo terapeutico. (1) curado (1) delincuencia (1) distimia (1) distonía (1) dolor (2) dolor crónico (2) dolor menstrual (1) dolor muscular (1) dopamina (1) endocannabinoides (1) enfermedad bipolar (1) Enlaces (1) equinoccios (1) esclerosis multiple (1) espasmos (1) espasticidad (1) estimulanrte apetito (1) Facebook (1) Falperra (1) Fenotipos (30) Fenotipos extintos (2) fitocromos (1) fitosanitarios (1) floración (3) fosforo (1) fotoperiodo (1) Fotos (1) fsf (1) gaia (1) galucoma (1) glaucoma (3) glifosato (1) GMM 2012 (1) gnu (1) guisantes (1) Health economics. NORML (1) heroina (1) hibrido (1) hortícolas (1) IACM (10) indoor (1) insomnio (1) interior (1) Intro (1) ISP's (1) jardines (1) la disquinesia tardía (1) lechuga (1) LED (1) libertad (2) libertad para maria (1) Libros (6) limonero (1) Linux (1) lobbyes (1) marcha millon porros 2012 (1) Marcha Global Marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana. marcha millon de porros (1) marihuana (2) marihuana argentina (1) marihuana medicinal. (1) marihuana recreativa (1) massive bloom (1) Megaupload (1) narcotico (1) negrilla (1) nitratos (1) nitrogeno (1) North of Seeds (1) Noticias Legalización (2) Noticias Marihuana Medicinal (3) nova concencia (1) Opinión (1) P2P (1) pachamama (1) painkiller (1) particionar disco (1) patata (1) pirateria (1) potasio (1) presión ocular (1) Prevención de Riscos (2) primavera europea (1) privacidad (1) Productos (4) propaganda marihuana (1) propiedad intelectual (1) quimioterapia (2) radioterapia (2) receptores (1) redes sociais (1) reducir partición (1) remolacha de mesa (1) remolacha roja (1) reportajes. (1) resina (1) Romil (1) San canuto (1) secado (1) semilleros (1) sensi seeds (1) sensi star (1) sida (2) sinde (1) sindrome de tourette (1) sistema endocannabinoide (1) software libre. (1) solsticios (1) sopa (1) terapia. (1) Testadores (1) THC (1) THC y cancer. (1) tomate (1) trabeculectomía (1) trastornos del sueño (1) tumor (1) valor engadido (1) valor social. (1) Varios Marihuana (1) vegetativo (1) VIH (1) virus (1) VIS (1) Windows 7 (1)