nos mudamos

sábado, 27 de febrero de 2010

La biblia del Cannabis

La Biblia del Cannabis
Chema Ferrer
Editorial Carena Editors
ISBN: 84-96419-02-9

Interesting approximation to the origins of the culture of the grass.
Very didactic in the paragraphs related to the history and the therapeutic one. (7/10)
(Traducción Semiautomática)

Interesante aproximación a los orígenes del cultivo del cañamo.
Muy didactico en los apartados relacionados con la historia y la terapéutica. (7/10)

Moi interesante aproximación ás orixes do cultivo do cánabo, tanto nos aspectos narcótico/lúdicos coma nos productivos. Especialmente entretidos resultan os apartados relacionados coa historia e a terapéutica, e con un especial apartado adicado á cociña, e xa que o libro foi escrito por un restaurador, comprirá tela en conta.

Índice Resumido:

       A especie e as variedades do cánabo.Propiedades sicoactivas. Cannabinoides. Usos industriais do cánabo.
       O cánabo e civilización.
       O cultivo do cánabo
       Terapéutica.
       Gastronomía
       Lexislación.

O noso entender é un libro que nos achega dende unha óptica múltiple a realidade do cánabo no mundo. Pensamos que vale a pena leelo.
(7/10)

domingo, 21 de febrero de 2010

Microscopio Led UFO

2010/04/10
 A pesares do que bramei na anerior entrada, cano menos a ferramenta dama moita vidilla. Certo é sigo decindo que o enfoque é dificilisimo, a estabilidade nula e a profundidade de campo inexistene.
Pero bueno, ganse fotos simpáticas:


Antes de 2010/04/10
Baseado na emerxentes tecnoloxías baseadas nos leds, (light emision diode), Led UFO brindanos a posibilidade de observar ata con 100 aumentos a nosa colleita. É unha ferramenta adecuada para dixitalizar imaxes dos nosos tricomas, ou ben incluso ser capaces de fotografiar pequenos insectos ou plagas que poden presentarse no noso cultivo.

A nosa valoración:
A favor:
          .- Facilidade de dixitalizaciön:
          :_Integración coas ferramentas de debuxo GNU como o GIMP

En Contra:
          .- Precio ( Aprox 80 €)
          .- Dificultade de enfoque
          .- Escasa profundidade de campo.
Páxina Web do Fabricante EIQUÏ

martes, 9 de febrero de 2010

Consumindo con responsabilidade.

O feito de catar unha marihuana, consumirla responsablemente e con criterio, pasa por coñecer unha serie de
principios organolépticos varios propios da Marihuana.

Arume: cheira, góstanos, ten intensidade
Textura: bo manicurado, densa, esponxosa. desfaise de máis ou aparenta verde (mal curado).
Sabor: comida, aspirada sen alcender o peta, nótase o sabor ...
Colocón: sube rápido, quita as ganas de beber ou fumar (ansiolítico), saliba doce e espesa (bo sinal), da fame
nunha duas horas. Unhas poden dar sofá e pensar (índicas) ou facer actividades (sativas). Nin unha é millor que
outra, son diferentes, o que hai que valorar é a intensidade coa que pegan.

PD: básicos, microscopio, abondancia de tricomas, os millores como silocibes ou chupa chús, canto máis
grande e transparente a bola millor. Logo pauciñositos sen bola e logo tricomas capilares (parecidos a pelos).
Na abondancia que tricomas por centímetro cadrado está parte da calidade (colocón), nas antocianas, terpenos e
así están arumes e sabores.

SIMPLIFICANDO: PROCEDEMENTO A USAR NA CATA
TRICOMAS:
Calidade e abundancia.


( Na imaxe, a mostra 18 de Exterior)
ARUMES:
Primarios (propios da variedade, índica, sátiva ou rudelaris ou misturas), secundarios (propios do proceso de
cultivo, hidropónico, biolóxico, exterior, etc.) e terciarios(propios do secado e curado).
­ Abrir a bolsiña e ulir.
­ Desmiuzar unha pequena parte cos dedos e cheirar (vale tamén para TACTO).
­ Cheirar o cogollo en sí e aberto.
­ Rolar o muiño e aplicar o narís.
­ Facer o canoto e inhalar sen alcender (vale tamén para SABOR).
TACTO:
­ Textura do cogollo, dureza/consistencia, desfaise/mantén corpo.
­ Desmiuzar unha pequena parte cos dedos (ver ARUMES).
­ Valoración de secado/curado.­ Posíbel valoración índica/sativa.
SABOR:
­ Facer o peta e inhalar sen prender (ver ARUMES), moi importante, esperar ao retrogusto.
­ Mastigar unha pequena cantidade e pasala por toda a língoa.
­ Prender o porro, agradábel/duro.
­ Pica na língoa, rasca ou irrita a gorxa
­ 1a calada, valorar, ver se mantén continuidade ata o final.
­ Da tos, expectorante/irritativa/seca.

COLOCÓN:
­ Primeira impresión. Saliva intensa, densa, doce, valorar.
­ Sube rápido/suave/tarda.
­ Primeira sensación, apalanca/relaxa/activa/non se nota.
­ 2a apreciación, tardou en subir/ten continuidade no tempo/fai vivir distintas situacións.
­ Intensidade.
­ Duración.
NORMAS XERAIS:
­ Dotarse dunha lupa­microscopio de 30 ou máis aumentos e escreber as apreciacións.
­ Non ter fumado derivados do cannabis polo menos 6 horas antes, tabaco en 15 minutos.
Non abusar antes da cata de perfumes, cremas antioxidantes, café, heroína, cocaina, alcól, pastillas ou

drogas semellantes. Non ver a tele 17 horas antes.
Gracias ós compañeiros da Asociación Viguesa de Estudos da María a axuda prestada ( caseque toda), enespecial a Nando.

sábado, 6 de febrero de 2010

Lei sobre drogas. A Lei non é a xustiza, pero a lei sanciona.

Convención única de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo
que modifica la Convención única de 1961 sobre estupefacientes. Nueva York, 8 de agosto de 1975. (BOE 264/1981 de 04-11-1981, pág. 25865),

Preámbulo

Las Partes, Preocupadas por la salud física y moral de la humanidad,
Reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo
indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias
para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin, Reconociendo que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad, Conscientes de su obligación de prevenir y combatir ese mal, Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes,
Reconociendo que las Naciones Unidas tiene competencia en materia de
fiscalización de estupefacientes y deseando que los órganos internacionales
competentes pertenezcan a esa Organización, Deseando concertar una Convención internacional que sea de aceptación general, en sustitución de los tratados existentes sobre estupefacientes, por la que se limite el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos y se establezca una cooperación y una fiscalización internacionales constantes para el logro de tales finalidades y objetivos, Por la presente, ACUERDAN lo siguiente:

Artículo 1.Definiciones
1. Salvo indicación expresa en contrario o que el contexto exija otra interpretación, se aplicarán al texto de la presente Convención las siguientes definiciones:
a)Por «Junta» se entiende la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes.
b)Por «cannabis» se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.
c)Por «planta de cannabis» se entiende toda planta del género cannabis.
d)Por «resina de cannabis» se entiende la resina separada, en bruto o purificada,
obtenida de la planta de la cannabis.
e)Por «arbusto de coca» se entiende la planta de cualesquiera especies del genero Erythroxilon.
f)Por «hoja de coca» se entiende la hoja del arbusto de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina.
g)Por «Comisión» se entiende la Comisión de Estupefacientes del Consejo.
h)Por «Consejo» se entiende el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
i)Por «cultivo» se entiende el cultivo de la adormidera, del arbusto de la coca o de la planta de cannabis.
j)Por «estupefacientes» se entiende cualquiera de las sustancias de las Listas I y II, naturales o sintéticas.
k)Por «Asamblea General» se entiende la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
l)Por «tráfico ilícito» se entiende el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes,
contrarios a las disposiciones de la presente Convención.
m)Por «importación» y «exportación» se entiende en sus respectivos sentidos, el
transporte material de estupefacientes de un Estado a otro o de un territorio a otro del mismo Estado.
n)Por «fabricación» se entiende todos los procedimientos distintos de la producción, que permitan obtener estupefacientes, incluidas la refinación y la transformación de unos estupefacientes en otros.
o)Por «opio medicinal» se entiende el opio que se ha sometido a las operaciones
necesarias para adaptarlo al uso médico.
p)Por «opio» se entiende el jugo coagulado de la adormidera.
q)Por «adormidera» se entiende la planta de la especie Papaver sonmiferum L.
r)Por «paja de adormidera» se entiende todas las partes (excepto las semillas) de
la planta de la adormidera, después de cortada.
s)Por «preparado» se entiende una mezcla, sólida o líquida, que contenga un
estupefaciente.
t)Por «producción» se entiende la separación del opio, de las hojas de coca, de la
cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas de que se obtienen.
Por «Lista I», «Lista II», «Lista III» y «Lista IV» se entiende las listas de
estupefacientes o preparados que con esa numeración se anexan a la presente
Convención, con las modificaciones que se introduzcan periódicamente en las
mismas según lo dispuesto en el art. 3.
(Aquí siguen un buen ramillete de artículos hasta llegar a los anexos donde se
recogen las famosas listas).
LISTAS
LISTA I.
Acetilmetadol (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptanol).
Alilprodina (3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Alfacetilmetadol (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptanol).
Alfameprodina (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Alfametadol (alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).
Alfaprodina (alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Anileridina (éster etílico del ácido 1-para-aminofenetil-4-fenil-piperidina-4-
carboxílico).
Benzetidina (éster etílico del ácido 1-(2-benziloxietil)-4-fenil-piperidina-4 -
carboxílico).
Benzilmorfina (3-benzilmorfina).
Betacetilmetadol (beta -3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptanol).
Betameprodina (beta -3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Betametadol (beta -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).
Betaprodina (beta-1,3-dimetil -4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Cannabis y su resina y los extractos y tinturas de las cannabis.
Cetobemidona (4-meta-hidroxifenil-1-metil -4-propionilpiperidina).
Clonitazeno (2-para clorbenzil-1-dietilaminoetil -5-nitrobenzimidazol).
Coca (hojas de).
Cocaína (éster metílico de benzoilecgonina).
Concentrado de paja de adormidera (el material que se obtiene, cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para la concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al comercio).
Desomorfina (dihidrodeoximorfina).
Dextromoramida ((+)-4-(2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil) butil)
morfolino).
Diampromida (n-(2(metilfenetilamino) propil) propionanilido).
Dietiltiambuteno (3-dietilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buteno).
Dihidromorfina.
Dimenoxadol (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-difenilacitato).
Dimefeptanol (6-dimetilamino -4,4-difenil-3-heptanol).
Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-1,1-di -(2’-tienil)-1-buteno).
Butirato de dioxafetilo (etil 4-morfolino-2,2-difenilbutirato).
Difenoxilato (éster etílico del ácido 1-(3-ciano -3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico).
Dipipanoma (4,4-dienil-6-piperidino-3-heptanona).
Ecgonina, sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-1,1-di-(2’-tienil)-1-buteno.
Etonitazena (1-dietilaminoetil -2-para-etoxibenzil-5-nitrobenzimidazol).
Etoxeridina (éster etílico del ácido -(2-(2-hidroxietoxi) etil)-4-fenilpiperidina-4-
carboxílico).
Fenadoxona (6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona).
Fenampromida (N-(-metil-2-piperidinoetil)propionanilido).
Fenazocina (2-hidroxi- 5,9-dimetil-2-fenetil-2,7-benzomorfan).
Fenomorfan (3-hidroxi-N-fenetilmorfinán).
Fenoperidina (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-
carboxílico).
Furetidina (éster etílico del ácido 1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)-4-fenilpiperidina-4-
carboxílico).
Heroína (diacetilmorfina).
Hidrocodona (dihidrocodeinona).
Hidromorfinol (14-hidroxidihidromorfina).
Hidromorfona (dihidromorfinona).
Hidroxipetidina (éster etílico del ácido 4-meta-hidroxifenil-1-1-metilpiperidina- 4-
carboxílico).
Isometadona (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3- hexanona).
Levometorfan (*) ((-)-3-metoxi-N-metilforninán).
Levomoramida ((-)-4-(2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil) butil) morfolino).
Levofenacilmorfan ((-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinán).
Levorfanol(*) ((-)-3-hidroxi-N-metilmorfinán).
Metazocina (2’-hidroxi-2,5,9-trimetil -6,7-benzomorfán).
Metadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).
Metildesorfina (6-metil-delta 6-deoximorfina).
Metildihidromorfina (6-metildihidromorfina).
1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico (ácido).
Metopón (5-metildihidromorfinona).
Morferidina (éster etílico del ácido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenil-piperidina-4-
carboxílico).
Morfina.
Morfina metobromide y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente.
Morfina-N-óxido.
Mirofina (miristilbenzilmorfina).
Nicomorfina (3,6-dinicotinilmorfina).
Norlevorfanol ((-)-3-hidroximorfinan).
Normetadona (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona).
Normofina (demetilmorfina).
Opio.
Oxicodona (14-hidroxidihidrocodeinona).
Oximorfona (14-hidroxidihidroximorfinona).
Petidina (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidina -4-carboxílico).
Piminodina (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3- fenilaminopropil) piperidina-4-
carboxílico).
Proheptazina (1,3-dimetil -4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano).
Properidina (éster isopropipilico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico).
Racemetorian ((+)-3-metoxi-N-metilmorfinan).
Racemoramida ((+)-4-(2-metil-4-oxo- 3,3-difenil-4-(pirrolidinil)butil) morfolino).
Racemorfan ((+)-3-hidroxi -N-metilmorfinan).
Tebacon (acetildihidrocodeinona).
Tebaina.
Trimeperidina (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina); y los isómeros, a
menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta lista,
siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista; Los ésteres y éteres, a menos que figuren en otra lista, de los estupefacientes de esta lista, siempre que sea posible formar dichos ésteres o éteres; Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista, incluso las sales de ésteres, éteres e isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

(*) El dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metilmorfinán) y el dextrorfán ((+)-3-
hidroxi-N-metilmorfinán) están expresamente excluidos de esta Lista.

LISTA II
Acetildihidrocodeina. Codeína (3-metilmorfina).
Dextropropoxifeno ((+)-4-dimetilamino-3 -metil-1,2-difenil-2-propionoxibutano).
Dihidrocodeína.
Etilmorfina (3-etilmorfina).
Norcodeína (N-demetilcodeína).
Folcodina (morfolinetilmorfina); y
Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los
estupefacientes de esta lista, siempre que sea posible formar dichos isómeros
dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista.
Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista, incluso las sales de los
isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar
dichas sales.

LISTA III
1.Preparados de: Acetildihidrocodeína, codeína, dextropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmorfina, folcodina y norcodeína, en los casos en que:
a)Estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal modo que el
preparado ofrezca muy poco o ningún peligro de abuso y de tal manera que el
estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que
ofrezcan peligro para la salud pública; y
b)Su contenido de estupefaciente no exceda de 100 miligramos por unidad
posológica y el concentrado no exceda del 2,5 por 100 en los preparados no
divididos.
2.Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1 por 100 de cocaína
calculado como base de cocaína y los preparados de opio o de morfina con un
contenido de morfina no superior a 0,2 por 100 calculado como base anhidra y
estén mezclados con uno o varios ingredientes más de tal modo que el preparado
ofrezca muy poco o ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública.
3.Los preparados solidos de difenoxilato que no contengan más de 2,5 miligramos de difenoxilato calculado como base y no menos de 25 microgramos de sulfato de atropina por unidad de dosis.
4.Pulvis ipecacuanhae et opi compositus: 10 por 100 de polvo de opio; 10 por 100
de raíz de ipecacuana, bien mezclados con 80 por 100 de cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.
5.Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas enumeradas en la lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.

LISTA IV
Cannabis y su resina.
Cetobemidona (4-meta- hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina).
Desomorfina (dihidrodeoximorfina).
Heroina (diacetilmorfina).
Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta lista, siempre que sea
posible formar dichas sales.
Dicha convención entró en vigor en España en fecha 3 de febrero de 1977. Con
posterioridad a ello se han dictado diversas Órdenes para ir completando la Ley
Penal en blanco que es el delito de tráfico de drogas.
En tal sentido están las siguientes Órdenes Ministeriales (trato de ser exhaustivo,
pero corro el serio riesgo de no serlo):
1.- Orden de 20 de diciembre de 1988 por la que se incluyen determinados
principios activos en la lista II anexa al Convenio de Sustancias Psicotrópicas de
1971, concretamente se incluyen en la Lista II el Secobarbital, de fórmula ácido 5-alil-5-(1-metilbutil) barbitúrico y el Racemato de metanfetamina, de fórmula (+)
N,- dimetil-fenetilamina.
2.- Orden de 30 de mayo de 1984 por la que se incluía en las listas la sustancia
Anfeltanil.
3.- Orden de 18 de febrero de 1982 por la que se incluye en la Lista II la sustancia
Dextropropoxifeno.
4.- Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se incluye en la lista I a los
preparados que contienen Sulfentanil.
5.- Orden de 15 de febrero de 1981 por la que se incluye en las listas a los
preparados que contienen Tlidina.
6.- Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se incluyen en la Lista I las siguientes dos sustancias:
Remifentanil, de fórmula: Ester metílico del ácido 1-(2-metoxicarboniletil)-4-
(fenilpropionilamino)-piperidina-4-carboxílico;
y Dihidroetorfina, de fórmula: 7, 8-dihidro-7-a-[1-(R)-hidroxi-1-metilbutil] 6,14-
endo-etanotetrahidrooripavina.
7.- Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se incluye en la lista III del
anexo del Real Decreto              2829/1977         2829/1977 de 6 de octubre, la
sustancia Buprenorfina, de fórmula 21-ciclopropil-7alfa-[(S)-1-hidroxi-1,2,2-
Trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina; y en la lista IV del
anexo 1 del Real Decreto              2829/1977         2829/1977, de 6 de octubre, la
sustancia Pemolina, de fórmula 2-amino-5-fenil-2-oxazolin-4-ona.
8.- Ordenes de 20 de diciembre de 1988 por las que se incluyen en la lista II del
anexo I del Real Decreto             2829/1977          2829/1977, de 6 de octubre,
las sustancias:
-Secobarbital, de fórmula ácido 5-alil-5-(1-metilbutil) barbitúrico;
-Racemato de metanfetamina, de fórmula (+) N,- dimetil-fenetilamina;
y por la que así mismo se incluyen en las listas I y IV anexas a la Convención Unica de 1961, sobre Estupefacientes y de dicha Convención enmendada por el Protocolo de 1972 las sustancias:
- Acetil-alfa-metil-fentanilo, de fórmula N-[1-(metilfenil)-4-piperidilo] acetanilida.
- Alfa-metilfentanilo, de fórmula N-[1-(-metilfenetil)-4-piperidilo] propionanilida.
- 3-metilfentanilo, de fórmula N-(3 metil-1-fenetil4-piperidilo) propionanilida, en
sus dos formas isoméricas.
- PEPAP, de fórmula 1-fenetil-4-fenil-4-acetato de piperidina (éster).
- MPPP, de fórmula 1-metil-4-fenil-4-propionato de piperidina (éster)
9.- Orden de 6 de octubre de 1987 por la que se incluyen en la lista III del anexo I
del Real Decreto             2829/1977         2829/1977, de 6 de octubre, la
sustancia Butalbital (ácido 5-alil-5-isobutilbarbitúrico); y en la lista IV del anexo I
del Real Decreto             2829/1977         2829/1977, de 6 de octubre, las
sustancias:
Alobarbital (ácido 5,5-dialilbarbitúrico).
Butobarbital (ácido 5-butil-5-etilbarbitúrico).
Secbutobarbital (ácido 5-sec-butil-5-etilbarbitúrico).
Vinibital (ácido 5[1-metilbutil]-5-vinilbarbitúrico).
10.- Orden de 30 de mayo de 1986 por la que se incluyen en la lista I, del anexo I,
del Real Decreto             2829/1977         2829/1977, de 6 de octubre las
siguientes sustancias:
-(-)-alfa-amino propiofenona o catinona.
-dimetoxianfetamina (DMA).
-parametoxianfetamina (PMA).
-3, 4, 5,-trimetoxianfetamina (TMA).
-2,5 dimetoxi-4-etilanfetamina (DOET).
-5-metoxi-3, 4-metilenedioxianfetamina (MDMA).
-3,4-metilene dioximetanfetamina (MDMA).
En la lista II, del anexo I del Real Decreto           2829/1977         2829/1977,
de 6 de octubre, las sustancias:
-fenetilina-d.1.- 3,7-dihidro-1,3 dimetil-7-(2 [(1-metil-2-feniletil)amino] etil)-1H
purina-2,6 diona.
-levanfetamina-1-alfa-metilfenetilamina.
-levometanfetamina -1-N, alfa-dimetilfenetilamina.
En la lista III del anexo I del Real Decreto           2829/1977         2829/1977,
de 6 de octubre, la sustancia:
-catina -d-treo-2-amino-1-hidroxi-1-fenilpropano.
En la lista IV, del anexo I del Real Decreto           2829/1977         2829/1977,
de 6 de octubre, las sustancias:
-N-etilanfetamina-d1-N-etil-alfa-metilfeniletilamina.
-fencafamina-d1-N-etil-3-fenilbiciclo (2, 2, 1)-heptan-2-amina.
-fenproporex-d1-3-[(alfa-metilfenil)amino] propionitrilo.
-mefenorex-d1-N-(3-cloropropil)-alfa-metilfenetilamina.
-propilhexedrina-d1-1-ciclohexil-2-metilaminopropano.
-pirovalerona-d1-1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil)-1-pentanon na.
En el anexo II del Real Decreto             2829/1977        2829/1977, de 6 de
octubre, la sustancia:
-Buprenorfina.- (6R,7R, 14S)-17 ciclopropilmetil-7,8-dihidro-7- [(1S)-1-hidroxi-
1,2,2-trimetil-propil] -6-0-metil-6,14 etano-17-morfina clorhidrato.
11.- Orden de 12 de julio de 1985 por la que se incluyen en la Lista I anexa las
sustancias MDA y DOB.
12.- Ordenes de 30 de mayo de 1984 por las que se incluyen en la lista IV a 33
Benzodiazepinas; y en la lista III la sustancia Pentazocina.
13.- Ordenes de 22 de julio de 1983 por las que se incluyen en la lista IV las
sustancias Benzfetamina y Mazindol, Fendimetrazina y Fentermina; y en la lista II
la sustancia Metacualona.
14.- Ordenes de 11 de febrero de 1981 por las que se incluye en la Lista II a la
sustancia Meclocualona y en la lista I las sustancias tcp, php o pcpy y pce.
15.- PSICOTROPICOS:
Real Decreto             2829/1977        2829/1977, de 6 de octubre, por el que se
regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos
ANEXO 1
Sustancias enumeradas en las listas al Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas,
hecho en Viena el 21 de febrero de 1971 ("Boletín Oficial del Estado" de 10 de
septiembre de 1976)
Sustancias de la lista I.
1DET N, N - dietitrilptamina
2DMHP 3-(1, 2-dimetilheptil)-1-hidroxi-7, 8, 9, 10-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil-6H-
dibenzo (b, d) pirano
3 DMT M N-dimetilsergamina
4 ( )- Lisérgida LSD, LSD-25 (+)-N, N-dietilisergamida (dietilamida del ácido
dlisérgico)
5 Mescalina 3, 4, 5-trimetoxifenetilamina
6 Parahexilo 3-hoxil-1 hidroxi-7, 8, 9, 10-tetrahido-6, 6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,
d) pirano
7 Psilocina 3, 4, 5-trimetoxifenetilamina
8 Psilocibina Fosfato dihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo
9 STP-DOM 2-animo-1-(2, 4-dimetoxi 4-metil) fenilpropano
10 Tetrahidrocannabinol e s, todos los isómetros 1-hidroxi-3-pentil-6.a, 7, 10, 10a-
tetrahido-6, 6, 9 trimetil-6H-dibenzo (b, d) pirano
Sustancias de la lista II
1 Anfetamina ( ) - 2 - amino - 1 - fenilpropano
2 Dexanfetamina ( ) - 2 - amino - 1 - fenilpropano
3 Metanfetamina ( ) - 2 - metilamino - 1 - fenilpropano
4 Metilfenidato Ester metílico del ácido 2 - fenil - 2 - (2 - piperidil) acético
Clordiacpoxido 7-cloro. 2 metilamino-5 fenil-3-H-1-4 benzodiazepin 4 óxido
Clorfentermina p-cloro. a-a dinetil-feniletilamina
Clortermina o-clor a-a dimetil feniletinamina
Clorazepato Acido.7 cloro-2-3 dihidro-2.2.dihidro-5-fenil-1 H.1.4.benzodiazepin-3-
carboxílico (sal dipotásica)
Diazepan 7-cloro-1.3.dihidro-1-metil-5-fenil 2 H.1.4benzodiazepin.2-ona
Docloralzenazona
Dimebamato 2-2dimetil-1-3 propanodiol dicarbamato
Ebubamato 2-etil-2N.butil 1.3 propanodiol dicarbamato
Emilcamato 1-etil-1- metilpropil-carbamato
Etilanfetamina N-etil-a-metil feniletilamina
Fenalineal Alfenal 5-alil 5 fenil barbitúrico
Fendimetrafina 3-4-dimetil-29 fenilmorfilina
Fenglentavimida a-cenil.a(b-dietil-aminoetil-glutarimida)
Fenpentadiol 2-(p.clorofenil).4.metil pentano 2-4-diol
Fentermina a-a-dimetilfeniletilamina
Fenproporex 3-(a-metilfeniletilamino)propino-nitrilo
Flumitracepán 5.(O.fluorofenil)1.3.dihidro-1-metil-3 hidroxi-5-fenil-2H-1-4-
benzodiazepin-2-ono
Fluracepán7-cloro-1-(2-fietilaminoetil) 5-(2-fluorofenil)-1.3 dihidro-2H
1.4.benzodiazepin-2-ona
Fenalglicodol (2.p-clorofenil.3 metil-2.3 butanodiol)
Heptabarbital Acido 5(1-cilohepten-1-il) 5.étil-barbitúrico
Hexapropimato 1.(2 propidil cilohexilcarbamato)
Hexobarbital 5(1-cilohen 1-il).1.5.dimetil-barbitúrico-ácido
Hexetal 5(etil-5-N-hexil-barbitúrico) (sal sódica)
Hidrato de cloral
Hidroximeprobamato 2-metil-2(2-hidroxipropil)1.3 propanodiol dicarbamato
Loracepan 7-cloro-5(orto-clorofenil) 1.3 bihidro.3.hidroxi 2H.1.4
Malasin 1-1-cicloplexil.2.metilamino, propano fenil.etil barbitúrico
Medacepan 7-cloro 2-3 dihidro-1-metil.5 fenil 1.N.1.4.benzodiazepina
Mefentermina N-a-a-trimetilfeniletilamina
Metaglicodol (2-m clorofenil 3 metil 2.3.butanodiol)
Metilpentinol 3-3mil-1 pentin-3-O1
Metacepan 7-cloro-1.3.dihidro.3.hidroxi 1 metil 5 fenil-2H.1.4benzodiacepin-2-ona
Metilpentinolcarbamato 3-metil-1-penti-3-ol-carbamato
Nealbarbital 5-alil-5(neopentilobarbitúrico)
Nisobamato 2-secbutil.N-isopropil.2 metil 1-3 propanodiol bicarbamato
Nitracepato potásico Acido-7-nitro-2.3.dihidro - 2 -oxo-5-
cenil.1.H.1.4.benzodiazepin-3 carboxílico-sal potáxico
Nitracepán1-3-dihidro-7-nitro-5 fenil 2H 1.4.benzodiazepin-2-ona
Ortetamína 2-metil-42-metilfenil etilamina
Oxacepan 7-cloro-1-3-dihidro-3-hidroxi; 5-fenil 2.H.1.4.benzodiazepin.2.ona
Oxazolan 10-cloro-2.3.5.6.7.-Hexadihidro-2-metil,11b fenilbenzo-
(6.7).1.4.diacepino (5.4.b) osazol-6-ona
Pentabamato 1.2.3. trimetil 1.3.propanodiol-dicarbamato
Pentorex a.a.b-trimetil feniletilamina
Pentricloral
Pracepan 7-cloro-1-(cicloprominetil)-3-dihidro.5-fenil 2H.1.4. benzodiazepin-2-ona
Propalilonal 5-(bromoalil.5.isopropil barbitúrico)

Tomado da web Spannabis, VII Feira Internacional do Cánabo

viernes, 5 de febrero de 2010

Pola liberdade da cultura

Como activista dos dereitos civís, milito en distintos ámetos, como os da liberación da María, pero tamén en outros eidos,e un de eles é o da liberación da cultura. Son activista da libertade. Penso que no la queren tirar porque: Somentes mediante a dispoñibilidade do coñecemento seremos quenes de combatir a iñorancia como ferramenta de sumisión.

Temos a responsabilidade de deixar impoluto un planeta para as xeracións vindeiras, senon tamén de deixar o coñecenento, todo o coñecemento , ó dispor das persoas do futuro; e debemos traballar duro para elo, xa que os intereses económicos en xogo son suficientemente fortes como para que "o poder" empregue todas as ferramentas posibles para imbecilizar non só ós nosos coetáneos, senon tamén escravizar no analfabetismo funcional ós homes e mulleres do mañán.

Considerade asinar o  "Manifesto do dominio Público".


Para ler outras opinións referidas a cultura libre e o dominio público, si desexades podedes ir a:

        Richard Stallman: "O dereito a ler"    .- Documento SEMINAL

Saude, república e bos fumes.

martes, 2 de febrero de 2010

A necesidade de coñecer os riscos asociados ó consumo.A vida é de por si unha actividade de risco. Compre coñecer os posibles problemas para anticiparnos ós danos.
O canabo inxerido non afecta de tal xeito o sistema pulmonar, así como se considera que a inhalación mediante vaporizadores é menos lesiva para os órganos respiratorios.

lunes, 1 de febrero de 2010

Garzón: Hai que non facer rendible a actividade do tráfico de drogas

Coincidimos coa opinión do xuiz Garzón.
A política sobre drogas é un inmenso burato de tragar cartos, debido ó gran consumo de recursos que utilizan as distintas policías.
A despenalización permitiría reducir estes recursos, e facer que as forzas de seguridade perseguiran actividades realmente ilícitas e que si danan ó conxunto da sociedade.
A despenalización tanto do cánabo como dos opiaceos para cuidados paliativos ou como medicamentos é un primeiro paso, e é de xustiza.
A despenalización do uso lúdico, non o consideramos como unha cuestión de saude pública, senon de liberdade, dado que da pel para dentro, somos mais soberanos que calqueira estado, e non temos porque admitir a tutela nin dos estados nin das institucións.

ShareThis

Adsense

Etiquetas

15M (1) abonos floración (1) acelga (1) Activismo (1) agoecologia (1) agricultura ecologica (1) alcohol (1) alcol (1) ansiedad (1) anti-diabético (1) anti-epileptico (1) anti-inflamatorio (1) anticancro (1) aperitivo (1) Argentina (1) artesanía (1) Asociarse (1) Avemaria Vigo (1) Bancos de Sementes (1) Bioestimuladores Marihuana (3) caleteles cannabicos (1) cancer (2) cancer de colon (1) cannabicultura (1) cannabidiol (1) cannabinoides (1) cannabis e cancro (1) cannabis terapéutico (1) carteles cannabicos (1) CBD (2) cefalea (1) ceguera (1) cerebro (1) ciclamen (1) ciruelos (1) cocaina (1) consumo responsable (1) control integrado (3) Conviccións (1) convulsiones musculares (1) corpos represivos (1) cosecha invierno (1) crianza do canabo (10) Cultivo do cánabo (3) cultivo ecolóxico (1) cultivo interior (2) cultivo terapeutico. (1) curado (1) delincuencia (1) distimia (1) distonía (1) dolor (2) dolor crónico (2) dolor menstrual (1) dolor muscular (1) dopamina (1) endocannabinoides (1) enfermedad bipolar (1) Enlaces (1) equinoccios (1) esclerosis multiple (1) espasmos (1) espasticidad (1) estimulanrte apetito (1) Facebook (1) Falperra (1) Fenotipos (30) Fenotipos extintos (2) fitocromos (1) fitosanitarios (1) floración (3) fosforo (1) fotoperiodo (1) Fotos (1) fsf (1) gaia (1) galucoma (1) glaucoma (3) glifosato (1) GMM 2012 (1) gnu (1) guisantes (1) Health economics. NORML (1) heroina (1) hibrido (1) hortícolas (1) IACM (10) indoor (1) insomnio (1) interior (1) Intro (1) ISP's (1) jardines (1) la disquinesia tardía (1) lechuga (1) LED (1) libertad (2) libertad para maria (1) Libros (6) limonero (1) Linux (1) lobbyes (1) marcha millon porros 2012 (1) Marcha Global Marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana 2012 (1) Marcha mundial marihuana. marcha millon de porros (1) marihuana (2) marihuana argentina (1) marihuana medicinal. (1) marihuana recreativa (1) massive bloom (1) Megaupload (1) narcotico (1) negrilla (1) nitratos (1) nitrogeno (1) North of Seeds (1) Noticias Legalización (2) Noticias Marihuana Medicinal (3) nova concencia (1) Opinión (1) P2P (1) pachamama (1) painkiller (1) particionar disco (1) patata (1) pirateria (1) potasio (1) presión ocular (1) Prevención de Riscos (2) primavera europea (1) privacidad (1) Productos (4) propaganda marihuana (1) propiedad intelectual (1) quimioterapia (2) radioterapia (2) receptores (1) redes sociais (1) reducir partición (1) remolacha de mesa (1) remolacha roja (1) reportajes. (1) resina (1) Romil (1) San canuto (1) secado (1) semilleros (1) sensi seeds (1) sensi star (1) sida (2) sinde (1) sindrome de tourette (1) sistema endocannabinoide (1) software libre. (1) solsticios (1) sopa (1) terapia. (1) Testadores (1) THC (1) THC y cancer. (1) tomate (1) trabeculectomía (1) trastornos del sueño (1) tumor (1) valor engadido (1) valor social. (1) Varios Marihuana (1) vegetativo (1) VIH (1) virus (1) VIS (1) Windows 7 (1)